Общи условия

I. Предмет
Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване на сайта www.shop.smartsolar.bg, както и на сключените през сайта www.shop.smartsolar.bg договорни правоотношения с предмет продажба на стоки.

II. Данни за администратора на сайта www.shop.smartsolar.bg
Смарт Солар – ЕООД

Данните за контакт с Смарт Солар – ЕООД са: тел. +359 878 79 14 48, и-мейл – contacts@shop.smartsolar.bg

Смарт Солар – ЕООД администрира онлайн магазина www.shop.smartsolar.bg под формата на сайта www.shop.smartsolar.bg. Всички правоотношения по договори за продажба, в които Вие встъпвате, правейки поръчка на стока/и през сайта www.shop.smartsolar.bg, са с Смарт Солар – ЕООД в качеството му на продавач.

III. Електронен подпис
Попълвайки/предоставяйки съответните Ваши данни на сайта www.shop.smartsolar.bg и поставяйки отметка за съгласие в съответното поле (съгласие с настоящите общи условия, съгласие за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг) Вие удостоверявате съответното Ваше волеизявление с електронен подпис, който в отношенията Ви с Смарт Солар – ЕООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис.

Заявката на поръчка на сайта www.shop.smartsolar.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни представлява Вашият електронен подпис, който в отношенията Ви с Смарт Солар – ЕООД на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис, посредством който електронен подпис Вие сключвате договор от разстояние със Смарт Солар – ЕООД за продажба и доставка на поръчаната/ните от Вас стока/и.

При подаване на рекламация срещу закупена от Вас стока по електронен път на следния и-мейл на Смарт Солар – ЕООД – contacts@shop.smartsolar.bg, Вие ще получите на Вашия и-мейл, от който сте ни изпратили рекламацията си, потвърждение от наша страна за получаването на рекламацията Ви с изрично посочване на името на нашия служител, приел Вашата рекламация. Електронното изписване на името на този наш служител в изпратения Ви от нас мейл-потвърждение на основание чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги ще има правната сила на саморъчен подпис на съответния наш служител.

IV. Плащане на стоки
IV.1. Плащане при доставка
При плащане на стоки с “Наложен Платеж” в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава фискален документ издаден от Еконт Експрес като лицензиран пощенски оператор за извършване на Пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Запазете фискалния документ, който замества касовия бон като доказателство за извършеното плащане!

IV.2. С банков превод
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа-фактура от фирма Смарт Солар – ЕООД, служеща като основание за превода. Стоката се доставя след постъпване на превода по сметка на Смарт Солар – ЕООД.

V. Покупка на кредит
Задължителни условия за кандидатстване на кредит
– На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.
– Навършени 18 години.
– Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.
– Добра кредитна история.

Общи условия за онлайн покупка на кредит
Всеки посетител физическо лице, който желае да закупи чрез онлайн магазина www.shop.smartsolar.bg стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само лице, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките, включени в поръчката. Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта www.shop.smartsolar.bg посредством клик на бутона “Купи на лизинг”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които лицето следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Смарт Солар – ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Смарт Солар – ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупена/и на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва само след като Смарт Солар – ЕООД бъде уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 7 (седем) дни и започва да тече от момента, в който Смарт Солар – ЕООД получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес), предоставени на Смарт Солар – ЕООД при заявяването на поръчката на сайта.

VI. Доставка на стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Клиента начин в рамките на от 3 до 7 работни дни след получаване на плащане. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове, за което Клиентът при възможност ще бъде уведомен от страна на Смарт Солар – ЕООД.

Доставката на стока, която към момента на поръчката не е налична, е в рамките на 30 работни дни.

Клиентът получава безплатна доставка до офис на Еконт Експрес за продукти, които изрично са обозначени с “Безплатна доставка”. Всички поръчки, които не отговарят на описаните по-горе условия за безплатна доставка и тези, които са обозначени с маркер “Специфична доставка” се изчисляват на база тегло и обем, съгласно обявените тарифи за куриерски услуги от избраната куриерска фирма – Еконт Експрес ООД или Спиди АД и се заплащат от получателя на пратката.

Смарт Солар – ЕООД може да изиска допълнително потвърждение от Клиента за направената поръчка от него, включително по телефон и електронна поща. В случай, че Клиентът откаже да предостави информация и/или данни, които не е предоставил или грешно е предоставил при подаването на поръчката, а същите са необходими за изпълнението на поръчката от страна на Смарт Солар – ЕООД, поръчката се анулира без допълнително уведомяване на Клиента.

Смарт Солар – ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от независещи от Смарт Солар – ЕООД обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера.

При извършване на доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от получателя. При констатиране на видими дефекти – повреди, удари и други щети, установени при доставка, получателят трябва да подпише протокол за щети в присъствието на куриер, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Смарт Солар – ЕООД на тел.+359 878 79 14 48 или на contacts@shop.smartsolar.bg.

При приемане на доставката от Клиента без забележки всякакви последващи претенции за външни видими дефекти или липсваща стока се явяват неоснователни и като такива не следват да бъдат удовлетворени.

При посочване на грешен адрес, лице за контакт или телефон при подаване на заявката, Смарт Солар – ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на невярно подадената информация от Клиента.

Всички наши пратки могат да се прегледат и тестват преди да се доставят от куриера.

VII. Гаранционни условия
Съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки за всички стоки, продавани на сайта www.shop.smartsolar.bg е налице законова гаранция за съответствие с договора за продажба.

В случаите, в които продаваната стока съдържа цифрови елементи по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, цифровото съдържание и/или цифровата услуга, свързани с продаваната стока, се предоставят еднократно по смисъла на Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

При поръчка на стока с допълнителна търговска гаранция Смарт Солар – ЕООД издава и предоставя на Клиента гаранционна карта с всички условия на търговската гаранция.

Гаранцията (законова и/или търговска) отпада в следните случаи:
изгубена гаранционна карта;
при опит за извършване на ремонт от неоторизирано лице или сервиз;
при повреди, причинени от неправилно използване;
при нарушаване на физическата цялост на продукта.
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и други. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизираните сервизи, посочени на гаранционната карта при наличие на всички документи и окомплектовка.

Гаранционният срок на търговската гаранция за физически лица е 2 години, а за юридически лица е 1 година, освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта.

VIII. Право на отказ
Заявявайки поръчка на сайта www.shop.smartsolar.bg чрез избор на бутон „поръчай“ за дадена стока/и след коректно попълване на съответно необходимите Ваши данни или при поръчка по телефон, Вие сключвате договор от разстояние с Смарт Солар – ЕООД.

В качеството си на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите Вие имате право да се откаже от договора от разстояние без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка съгласно Стандартните указания за упражняване на правото на отказ. Както е отбелязано в тези указания за Ваше улеснение за упражняването на правото на отказ трябва да разпечатате и използвате следния стандартен формуляр – формуляр.

Стоката не трябва да има нарушен търговски вид: да не липсват документи, опаковки, да няма следи от употреба, да няма бензин/масло заредени. Трябва да е във вида, в който сте я получили придружена с всички документи, изпратени от нас – гаранция, фактура, стокова разписка, касов бон от куриерската фирма или от нас (когато е приложимо).

Правото Ви на отказ от договора от разстояние с Смарт Солар – ЕООД не важи за договори:
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

IX. Политика за бисквитки
Какво представляват “бисквитките”?

Бисквитката е файл с малък размер сформиран от букви и цифри, който се съхранява на компютъра на Kлиента, мобилното устройство или друго оборудване използвано за достъп до Интернет. Бисквитката се инсталира автоматично и съхранява “пасивна” информация, не съдържа програми, вируси или шпионски програми и няма достъп до каквато и да е информация на клиентският компютър.

За какво се използват “бисквитките”?

Посредством бисквитките е възможно разпознаването на устройството на Клиента и предоставяне на съдържание адаптирано за предпочитанията му. Тези файлове правят възможно използването на www.shop.smartsolar.bg както и ни позволяват да подготвим анонимни статистики, които ни помагат да разберем как потребителите използват нашите интернет страници и по този начин да подобрим услугата, която предоставяме.

Как се използват “бисквитките” от този уебсайт?
за анализиране на посетителите
за регистрация
за кошницата при поръчка
за рекламна дейност

Премахване на “бисквитките”

Всеки Интернет браузър автоматично позволява съхраняването на бисквитките. Тези настройки може да бъдат променени, така че автоматичното запазване на бисквитките да бъде спряно. Ограничаването на бисквитките ще направи поръчката Ви невъзможна.

X. Други
Смарт Солар – ЕООД има право да променя едностранно всички условия за доставка на стоките както и каквато и да било друга информация публикуваната на сайта без предварително уведомление на Клиента.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на Клиентите за измененията. При използване на сайта на www.shop.smartsolar.bg Клиентите се задължават да спазват настоящите общи условия.

Онлайн решаване на спорове
Онлайн формуляр за упражняване право на отказ
Закон за защита на потребителите