Поверителност и лични данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данните (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

ЛИЧНИ ДАННИ
1. Смарт Солар – ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Смарт Солар – ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Смарт Солар – ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. Смарт Солар – ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Смарт Солар – ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

3. При попълване на формуляра, бива събирана следната информация:

3.1. В случай на физическо лице Смарт Солар – ЕООД събира следната информация за клиента както следва:
Телефонен номер за контакти;
Електронна поща;
Име и фамилия на лицето за контакти;
Адрес за доставка

3.2. В случай, че купувачът е фирма, се попълват и данните за фирмата както следва:
Име на фирмата;
Данъчен номер;
Адрес
МОЛ на фирмата;

3.3. При попълване на формата за контакти, се използва следната информация:

Име
Електронна поща
Телефон
Адрес за доставка/ до офис на куриерска фирма или адрес посочен от клиента

4. Смарт Солар – ЕООД си запазва правото да съхранява на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

5. За да редактирате своя профил, трябва да влезете в системата с него, кликнете върху “Профил“, след което можете да редактирате всеки един елемент.

6. Смарт Солар – ЕООД изпраща електронни каталози и промоции към настоящия момент, като на всеки потребител ще бъде предоставена възможност да прекъсне абонамента си по всяко едно време.

7. Вашето право на достъп и получаване на информация
– Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
– Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
– За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп.

8. Вашето право на корекция
Също така, имате право да поискате Дружеството ни да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на адрес: contacts@shop.smartsolar.bg

9. Други Ваши права
Извън гореизброените права имате право да поискате Вашите лични данни:
– да бъдат изтрити;- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;
– имате право на преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.
В многото случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни за определен период. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.
Обърнете се към нашите служители, в случай че имате въпроси.

10. Право на жалба
В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас, за да проучим случая на contacts@shop.smartsolar.bg

Също така имате право и да подадете жалба пред надзорния орган – Комисията за защита на личните данни с адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg и Интернет страница: http://cpdp.bg.

Scroll to Top