Процедурата за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за поставяне на фотоволтаични системи е отворена

Соларни системи

Една от най-дългоочакваните програми по Плана за възстановяване и устойчивост за финансиране на фотоволтаични системи за бита е вече официално отворена за кандидатстване. Процедурата се очакваше да стартира през февруари, но се забави с няколко месеца, а от Министерството на енергетиката обясниха съобщиха, че причината е очаквана зелена светлина от Европейската комисия.

Условия за кандидатсване

  • До програмата за финансиране ще имат достъп всички физически лица с българско или европейско гражданство или със статут на постоянно пребиваващ в България. Кандидатите трябва да обитават собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Кандидатите трябва да нямат задължения за осигуровки, данъци и такси към хазната.
  • Процедурата цели да насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата чрез достъп до закупуване оборудване за слънчеви инсталации за топлата вода и фотоволтаични системи за производтсво на електроенергия.
  • Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение е до 70% от стойността на фотоволтаичнта системата, но не повече от 15 000 лева за фотоволтаични системи до 10KW със система за съхранение на електроенергия.
  • Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева – 49 870 000 лева от Европейския съюз, и 9 970 000 лева национално финансиране.
  • Предвидено е изцяло електронно подаване и последвала оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост.
  • Краен срок за кандидатстване: 10.11.2023 г. 17:00 ч.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Споделяне:

Показване на 7 резултата

Връзка с нас

Contacts