Видове фотоволтаични системи

Мрежова фотоволтаична система

On grid фотоволтаична система

Фототолтаичните системи On grid работят единствено с подаване напрежение от електропреносната мрежа. За разлика от хибридните и автономни системи, On grid системите не могат да функционират или да произвеждат електроенергия по време на прекъсване на електрозахранването от съображения за безопасност. Ако соларният инвертор продължава да подава електроенергия към повредена мрежа, това би застрашило безопасността на хората, които отстраняват повредата в електропреносната мрежа. Също така On grid системите не могат да функционират с батерии и генератори.

OFF grid фотоволтачна система

Системата за автономно захранване не е свързана с електрическата мрежа и поради това се нуждае от акумулаторна батерия. Соларните системи, които не са свързани с електрическата мрежа, трябва да бъдат проектирани по подходящ начин, така че да генерират достатъчно енергия през цялата година и да имат достатъчен капацитет на батериите, за да задоволят нуждите на дома, дори и през зимата, когато слънчевата светлина обикновено е много по-малко.

Високата цена на батериите и инверторите за автономни системи означава, че автономните системи са по-скъпи от тези за електрическа мрежа и затова обикновено са необходими само в по-отдалечени райони, които са далеч от електрическата мрежа. Цените на батериите обаче намаляват бързо, така че понастоящем има нарастващ пазар за автономни слънчеви батерийни системи дори в градовете.

Съществуват различни видове автономни системи. В по-малките системи, свързани с постоянен ток, се използва соларен контролер за зареждане, който управлява зареждането на батериите, след което постоянният ток се преобразува в променлив с помощта на автономния инвертор и се изпраща към домашните ви електроуреди.

Батерията. При автономната система няма обществена електрическа мрежа. След като слънчевата енергия бъде използвана от уредите във вашия имот, излишната енергия се изпраща в акумулаторната ви батерия. След като батерията се запълни, тя спира да получава енергия от соларната система. Когато слънчевата система не работи (през нощта или в облачни дни), уредите ви ще черпят енергия от батериите.

Резервен генератор. В периодите от годината, когато батериите са с нисък заряд и времето е много облачно, обикновено се нуждаете от резервен източник на енергия, например резервен генератор или генераторна уредба. Размерът на генераторната уредба (измерен в кѴА) трябва да е достатъчен, за да захранва къщата ви и да зарежда батериите едновременно.

Хибридна фотоволтаична система

Съвременните хибридни системи съчетават слънчева енергия и съхранение на батерии в едно и вече се предлагат в много различни форми и конфигурации. Благодарение на намаляващите разходи за съхранение на батерии, системите, които вече са свързани към електрическата мрежа, също могат да започнат да се възползват от предимствата на съхранението на батерии. Това означава да могат да съхраняват слънчевата енергия, която се генерира през деня, и да я използват през нощта. Когато съхранената енергия се изчерпи, мрежата е на разположение като резервен вариант, което позволява на потребителите да се възползват от най-доброто от двата свята. Хибридните системи могат също така да зареждат батериите, като използват евтина електроенергия извън пиковия период (обикновено след полунощ до 6 часа сутринта). Също така хибридните системи в комбинация някой от най-модерните хибридни инвертори мога да работят и вкомбинация с генератор, което ги прави изключитено надеждни.

Съвременните хибридни системи могат да работят както в мрежата (On grid) така и извън мрежата (OFF grid).

Батерията. При хибридната система, след като слънчевата енергия се използва от уредите във вашия имот, излишната енергия се изпраща в акумулаторната батерия. След като акумулаторната батерия се зареди напълно, тя спира да получава енергия от соларната система. След това енергията от акумулатора може да се разреди и да се използва за захранване на вашия дом, обикновено през вечерния пиков период, когато цената на електроенергията обикновено е най-висока.

Електромер и електрическа мрежа. В зависимост от това как е настроена вашата хибридна система и дали енергийната компания позволява това, след като батериите са напълно заредени, излишната слънчева енергия, която не е необходима за вашите уреди, може да бъде изнесена към мрежата чрез вашия електромер. Когато соларната система не се използва и ако сте изразходвали използваемата енергия в батериите, уредите ви ще започнат да черпят енергия от мрежата.

Основни компоненти във 
Фотоволтаичната система

 • Конструкция за монтаж /покривна или наземна/
 • Фотоволтаични модули
 • Соларен инвертор/и
 • DC предпазно табло
 • AC ел. табло
 • Соларен кабел/плюс и минус/
 • Соларни конектори /мъжки и женски/
 • Допълнителни опции:
  Батерия
  Генератор
  Аксесоари