Видове соларни инвертори

Полезна информация за соларните инвертори

Слънчевата енергия ви осигурява самоподдържаща се енергийна система. Въпреки това енергията не е налична във вид, в който можете да заредите електрическите уреди във вашия дом или търговски обект директно от соларните/фотоволтаични панели, тъй като те произвеждат постояннотокова енергия.

Различните видове соларни инвертори имат една основна обща фунция – да преобразуват правия ток DC от системата от соларни панели в променлив ток AC. 

Соларни инвертори се делят на четири основни вида.

 • Мрежови соларни инвертори/On grid
 • Автономни соларни инвертори/Off grid 
 • Хибридни соларни инвертори
 • Микроинвертори

Мрежови соларен инвертор/On grid

Мрежовият инвертор е съвместим със соларна система за работа в мрежа, т.е. с тези, които са свързани към електропреносната мрежа. Той играе основна роля при преобразуването на постоянния ток в променлив. Този вид инвертор също така изпраща излишната електроенергия произведена от соларната система в комуналната електропреносна мрежа чрез двупосочен електромер. Съществува опция чрез устройство наречено смарт метър този инвертор да бъде ограничен и излишната енергия, която е произведена просто да се загуби.

Автономен соларен инвертор/Off grid

Този вид инвертор е ссновен компонент на извънмрежовата (Автономна) соларна система за преобразуване на постоянния ток в променлив. Този инвертор е двупосочно устройство. Известен е още като инвертор за слънчеви батерии или самостоятелен инвертор. Той остава свързан с акумулаторна батерия, в която се съхранява допълнителната слънчева енергия, произведена от слънчевите панели. Соларният инвертор за автономно захранване черпи съхранената енергия от акумулаторната батерия при всяко прекъсване на електрозахранването (когато няма слънчева светлина или през нощта). След това преобразува постоянния ток от батерията в променлив ток и го подава към къщата за работа на електроуредите.

Хибриден соларен инвертор

Той съчетава всички функции и опции, които притежават Mрежовият/On grid и Aвтономен/Off grid инвертори. Хибридният соларен инвертор може да полуслужи и задоволи всички ваши цели и нужди. 

 • Захранва домакинството/обекта ви, като преобразува постоянния ток от соларните панели в променлив
 • Захванва електричество вашето домакинство  при наличие на мрежа (On grid), както и без наличе на мрежа (Off grid)
 • Зарежда слънчевите ви батерии
 • Работи в комбинация с генератор (Най-модерните Хибридни инвертори поддържат фабрична опция за връзка с генератор).
 • Изнася излишната енергия от соларите към мрежата или ограничава нейния износ.
  Tози инвертор служи като цялостен пакет от решения и интелигентно управлява енергията от вашите слънчеви панели, електропреносната мрежа и слънчевите батерии. 

Микроинвертори 

Работят чрез преобразуване на постоянен ток в променлив директно от соларните кабели и конектори разположени на гърба на всеки соларен/фотоволтаичен панел. Всеки микроинвертор сам  преобразува постоянния ток DC в променлив AC. Този вид инвертор е подходящ за много малки мощности соларни системи.

Запитване за фотоволтаична система

Solar systems NEW